Filtr biologiczny
30085- 150L, 30086-350L

Najnowsze osiągnięcia technologii w zakresie filtrów zapewniają optymalne siedlisko dla bakterii filtrujących.
Trzy różne rodzaje filtracji w jednym filtrze stanowią podstawę najlepszych cech filtra
1. Warstwa wewnętrzna: Filtrowanie organiczno-chemiczne. Opatentowana pompa powietrzna zapewnia optymalny przepływ powietrza oraz optymalne mieszanie tlenu z wodą akwariową.

2. Filtrowanie biologiczne. Szkło, ceramika i kamień naturalny stanowią podstawę wysoce wydajnego filtra biologicznego. Wskutek wysokiej temperatury procesu powstaje bardzo porowata powierzchnia, która
jest najbardziej odpowiednia dla kolonizacji bakterii. W porównaniu do zwykłych biofiltrów ceramicznych jest on 3-5 razy
bardziej efektywny. Prowadzi to do osiągnięcia bardziej stabilnej jakości wody i lepszej równowagi ekologicznej.

3. Filtrowanie mechaniczne biologiczne. Jako filtr wstępny wykorzystano wielowarstwową gąbkę, która szybko
absorbuje zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie oraz szybko i skutecznie oczyszcza zawieszone osady.
Bakterie nitryfikacyjne przekształcają toksyczny amoniak w nietoksyczny azotan.
Szybkie nagromadzenie dobrych bakterii filtracyjnych stwarza zrównoważony ekosystem poprzez znaczną degradację
zanieczyszczeń.
Opatentowana konstrukcja pozwala na znaczne zagęszczenie bakteryjne bakterii nitryfikacyjnych. Skutkuje to sprawnym
działaniem filtra, jego żywotnością i prostotą obsługi podczas czyszczenia

Nazwy części
1. Wyjście
2. Zawór powietrzny
3. Pokrywa gąbki
4. Akwedukt
5. Gąbka